Train de Trainer

Say ‘YES!’ tegen mijn ‘train de trainer programma’

Train de Trainer

Say ‘YES!’ tegen mijn ‘train de trainer programma’

Train the Trainer

Tijdens het ‘train de trainer programma’ gaat het docententeam zelf aan de slag met de methodiek van de Vision School. Het hele proces van creatie gaat het team zelf voelen. Zo ervaren ze hoe ze de Vision Board methodiek duidelijk en levendig over kunnen brengen naar hun leerlingen.


Door het zelf te ervaren, leren ze de behoefte van de leerlingen beter aan te voelen, maar ook hoe voor de groep te staan en het over te brengen. Het team leert hoe ze de leerlingen aan het leren zetten en hoe ze moeten begeleiden in de interactie en activerende werkvorm die voor de vision board methodiek vereist is.

Implementatie

Graag ga ik met jullie om tafel om een plan te maken om de vision board methodiek in jullie onderwijssysteem gefaseerd te implementeren. Zo waarborg je ook als school de tijdsinvestering met deze workshops voor in de toekomst.

We overleggen, bespreken de resultaten, nemen de planning en activiteiten van de Vision School methode breed door en blijven kijken naar de kansen en mogelijkheden voor jullie mooie school. Uiteraard heb ik ook ideeën voor ouderparticipatie met betrekking tot de Vision School methode.